Dane Podstawowe
Organy Szkoły
Prawo wewnątrzszkolne
Pracownicy szkoły
Aktualności
Dla rodziców
Dla uczniów
Bieżące
Budżet i majątek
 
zajęcia pozalekcyjne

l.p.

Rodzaj zajęcia

Prowadzący

Proponowany dzień

Godzina

Zajęcia rozwijające zainteresowania

1.

Kółko robótek ręcznych

I.Jaskółka

Środa ( co dugi tydzień)

13.00-15.00

2.

Kółko plastyczne

N.Szajber

Poniedziałek

13.15-14.15

3.

Gimnastyka artystyczna

M.Kostuj

Wtorek

14.50-15.50

4.

Kółko wokalno- teatralne

D.Krawczyk

Wtorek

14.00-15.00

5.

Kółko taneczne

R.Praczyk

Piątek

13.10-14.10

6.

Tangram

B.Gromada

Piątek

14.10-15.10

7.

Gry i zabawy ogólnorozwojowe

D.Stańczak

Poniedziałek

13.10-14.10

8.

Wędrówki po Europie

K.Płóciennik

Czwartek (co drugi tydzień)

14.00-15.00

9.

Mały Naukowiec

N.Szajber

Czwartek

13.10-14.10

10.

Mały informatyk

M.Gorzelanny

Środa

13.10-14.10

Zajęcia wynikające z potrzeb szkoły

1.

Paszport do gimnazjum

D.Krawczyk

Wtorek

13.10-13.55

2.

Kółko przyrodniczo- matematyczne

B.Gromada

Środa

13.10-13.55

3.

Gry i zabawy dydaktyczne

R.Praczyk

Czwartek

13.10-13.55

4.

Zajęcia reedukacyjne klasa II

D. Stańczak

Czwartek

13.10-13.55

5.

Zajęcia reedukacyjne- uczniowie o specyficznych problemach edukacyjnych

E.Wiśniewska

Środa

Piątek

13.10-13.55

13.10-13.55

6.

Zajęcia reedukacyjne- uczniowie o specyficznych problemach edukacyjnych

K.Płóciennik

Wtorek

13.10 – 13.55

7.

Jestem świadomy- unikam zagrożeń

A.Fraszewska-Tomczyk

Czwartek

14.45-15.00

8.

Zajęcia logopedyczne

J. Gajewska

Czwartek

15.10- 16.10


Data dodania dokumentu: 2011-11-24
Dodał(a): Irena Jaskółka