Dane Podstawowe
Organy Szkoły
Prawo wewnątrzszkolne
Pracownicy szkoły
Aktualności
Dla rodziców
Dla uczniów
Bieżące
Budżet i majątek
 
Statystyki Odwiedzin
Tytu Liczba odson Ostatnio otwarta
Statut Szkoły 2214 2019-12-14
Dane Podstawowe 1742 2019-12-12
pracownicy szkoły 1436 2019-12-12
Organy Szkoły 1304 2019-12-13
Dla uczniów 1162 2019-12-13
Rada Rodziców 871 2019-12-12
Dla rodziców 819 2019-12-12
plan lekcji 780 2019-12-14
Nauczyciele: 717 2019-12-12
Pracownicy obsługi szkoły 656 2019-12-13
Dyrektor 614 2019-12-14
Samorząd uczniowski 546 2019-12-10
Statut Szkoły 530 2019-12-14
Wyniki sprawdzianu 2016 r. 506 2019-12-04
Aktualności 427 2019-12-08
klasyfikacja 424 2019-12-13
Sprawozdanie z próbnego sprawdzianu po klasie VI 406 2019-12-12
Pracownicy szkoły 398 2019-12-12
Regulamin Rady Pedagogicznej 386 2019-12-12
Regulamin Rady Rodziców 382 2019-12-12
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 381 2019-12-12
Sprawozdanie z próbnego sprawdzianu po klasie VI 361 2019-12-12
klasyfikacja 335 2019-12-12
klasyfikacja 327 2019-12-12
plan lekcji 308 2019-12-12
Wyniki sprawdzianu 2016 r. 297 2019-12-13
Aktualności 291 2019-12-10
Prawo wewnątrzszkolne 284 2019-12-09
Statut szkoły 2018 122 2019-12-12
Budżet i majątek 106 2019-12-13
Bilans Jednostki Budżetowej 2018 69 2019-12-10
Wprowadzenie zmian 2018 66 2019-12-14
Zestawnienie zmian funduszu jednostki 2018 65 2019-12-13
Rachunek zysków i strat 2018 64 2019-12-14
Informacja dodatkowa 2018 56 2019-12-14