Dane Podstawowe
Organy Szkoły
Prawo wewnątrzszkolne
Pracownicy szkoły
Aktualności
Dla rodziców
Dla uczniów
Bieżące
Budżet i majątek
 
Statystyki Odwiedzin
Tytu Liczba odson Ostatnio otwarta
Statut Szkoły 2219 2020-01-22
Dane Podstawowe 1772 2020-01-26
pracownicy szkoły 1468 2020-01-26
Organy Szkoły 1335 2020-01-25
Dla uczniów 1192 2020-01-26
Rada Rodziców 882 2020-01-25
Dla rodziców 828 2020-01-24
plan lekcji 810 2020-01-26
Nauczyciele: 735 2020-01-26
Pracownicy obsługi szkoły 664 2020-01-20
Dyrektor 623 2020-01-23
Statut Szkoły 562 2020-01-25
Samorząd uczniowski 558 2020-01-26
Wyniki sprawdzianu 2016 r. 540 2020-01-26
Aktualności 439 2020-01-26
klasyfikacja 432 2020-01-19
Sprawozdanie z próbnego sprawdzianu po klasie VI 413 2020-01-24
Pracownicy szkoły 409 2020-01-26
Regulamin Rady Pedagogicznej 394 2020-01-22
Regulamin Rady Rodziców 390 2020-01-26
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 389 2020-01-25
Sprawozdanie z próbnego sprawdzianu po klasie VI 372 2020-01-26
klasyfikacja 343 2020-01-20
klasyfikacja 332 2020-01-23
plan lekcji 321 2020-01-25
Wyniki sprawdzianu 2016 r. 307 2020-01-26
Aktualności 301 2020-01-25
Prawo wewnątrzszkolne 292 2020-01-24
Statut szkoły 2018 132 2020-01-25
Budżet i majątek 124 2020-01-24
Bilans Jednostki Budżetowej 2018 90 2020-01-25
Zestawnienie zmian funduszu jednostki 2018 84 2020-01-26
Wprowadzenie zmian 2018 81 2020-01-26
Rachunek zysków i strat 2018 79 2020-01-26
Informacja dodatkowa 2018 72 2020-01-20