Dane Podstawowe
Organy Szkoły
Prawo wewnątrzszkolne
Pracownicy szkoły
Aktualności
Dla rodziców
Dla uczniów
Bieżące
Budżet i majątek
 
Statystyki Odwiedzin
Tytu Liczba odson Ostatnio otwarta
Statut Szkoły 2177 2019-07-15
Dane Podstawowe 1624 2019-07-15
pracownicy szkoły 1313 2019-07-15
Organy Szkoły 1135 2019-07-16
Dla uczniów 1092 2019-07-15
Rada Rodziców 828 2019-07-16
Dla rodziców 790 2019-07-15
plan lekcji 700 2019-07-16
Nauczyciele: 621 2019-07-15
Pracownicy obsługi szkoły 607 2019-07-15
Dyrektor 567 2019-07-15
Samorząd uczniowski 504 2019-07-15
Statut Szkoły 448 2019-07-15
Wyniki sprawdzianu 2016 r. 426 2019-07-15
Aktualności 404 2019-07-15
klasyfikacja 390 2019-07-15
Sprawozdanie z próbnego sprawdzianu po klasie VI 374 2019-07-15
Pracownicy szkoły 373 2019-07-15
Regulamin Rady Pedagogicznej 353 2019-07-15
Regulamin Rady Rodziców 350 2019-07-15
Regulamin Samorządu Uczniowskiego 343 2019-07-15
Sprawozdanie z próbnego sprawdzianu po klasie VI 334 2019-07-15
klasyfikacja 308 2019-07-15
klasyfikacja 303 2019-07-15
plan lekcji 265 2019-07-15
Aktualności 260 2019-07-15
Wyniki sprawdzianu 2016 r. 254 2019-07-15
Prawo wewnątrzszkolne 251 2019-07-15
Statut szkoły 2018 75 2019-07-15
Budżet i majątek 57 2019-07-15
Bilans Jednostki Budżetowej 2018 27 2019-07-15
Rachunek zysków i strat 2018 26 2019-07-15
Zestawnienie zmian funduszu jednostki 2018 26 2019-07-15
Wprowadzenie zmian 2018 25 2019-07-15
Informacja dodatkowa 2018 23 2019-07-15